Dane kontaktowe - Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu


Nagłówek

Dane Kontaktowe

Kierownictwo Urzędu - Kontakt

Justyna Krzyżostaniak Dyrektor PUP Gostyń wew. 11 Pok. nr 205
Andrzej Czupryński Zastępca Dyrektora wew. 11 Pok. nr 207

Kierownicy Działów - Kontakt

Jolanta Rajewska Główny Księgowy wew. 27 Pok. nr 208
Anna Stankiewicz Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy wew. 31 Pok. nr 210
Monika Wencel Kierownik Działu Usług Rynku Pracy wew. 37 Pok. nr 306
Barbara Smektała Kierownik Działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji wew. 20 Pok. nr 203
Anna Olejniczak Kierownik Działu Organizacyjno - Administracyjnego wew. 40  

Usługi Rynku Pracy - Kontakt

Monika Wencel Kierownik Działu Usług Rynku Pracy wew. 37 Pok. nr 306
Daria Żyto Pośrednictwo Pracy wew. 13 Pok. nr 101
Magdalena Dzikowska Pośrednictwo Pracy wew. 14 Pok. nr 101
Katarzyna Fechner Pośrednictwo Pracy wew. 15 Pok. nr 101
Marta Michalska Pośrednictwo Pracy wew. 16 Pok. nr 101
Maciej Berus Szkolenia wew. 17 Pok. nr 102
Agnieszka Danek Szkolenia wew. 18 Pok. nr 102
Ewa Pawłowska Doradztwo zawodowe wew. 39 Pok. nr 303
Agnieszka Sobierajska Doradztwo zawodowe wew. 38 Pok. nr 304
Łukasz Eisop Pośrednictwo Pracy wew. 36 Pok. nr 305
Izabela Balcerek Pośrednictwo Pracy wew. 36 Pok. nr 305
Artur Osowicz Krajowy Fundusz Szkoleniowy wew. 12 Pok. nr 305
Magdalena Gorynia Zatrudnianie Cudzoziemców wew. 34 Pok. nr 307
Marek Łuczak Zatrudnianie Cudzoziemców wew. 35 Pok. nr 307

Instrumenty Rynku Pracy - Kontakt

Anna Stankiewicz Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy wew. 31 Pok. nr 210
Paulina Dudek Koordynator projektów unijnych wew. 40  
Małgorzata Kaźmierczak Staże i przygotowanie zawodowe,
bony zatrudnieniowe
wew. 33 Pok. nr 209
Marlena Radoła Prace inwterwencyjne, bony na zasiedlenie,
dofinansowanie do wynagrodzenia 50+
wew. 29 Pok. nr 209
Monika Nowaczyk Refundacje wynagrodzeń wew. 23 Pok. nr 204
Barbara Mike-Celik Refundacja Kosztów wyposażenia i doposażenia
stanowiska pracy
wew. 30 Pok. nr 204
Tomasz Marciniak Dotacje wew. 32 Pok. nr 211
Natalia Twardowska Dotacje wew. 32 Pok. nr 211
Małgorzata Chabińska Dotacje wew. 41  

Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Barbara Smektała Kierownik Działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji wew. 20 Pok. nr 203
Lucyna Pytel Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy wew. 24 Pok. nr 203
Irena Lau Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy wew. 21 Pok. nr 203
Mariusz Zimlinski Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy wew. 21 Pok. nr 203

Dział Finansowo-Księgowy

Jolanta Rajewska Głowny Księgowy wew. 27 Pok. nr 208
Lidia Dzik Księgowość wew. 28 Pok. nr 208

Dział Organizacyjno-Administracyjny - Kontakt

Anna Olejniczak Kierownik Działu Organizacyjno - Administracyjnego wew. 40  
Ewa Nowacka Sekretariat wew. 11 Pok. nr 206
Hanna Śląska Archiwum wew. 41  
Rafał Sędłak Informatyk wew. 19 Pok. nr 102

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę