Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2019r.

Stopa bezrobocia marzec 2019
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert szkoleniowych na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego w zakresie ...

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu zaprasza instytucje szkoleniowe do składania ofert szkoleniowych na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia indywidualnego w zakresie ...

Kolejna w tym roku grupa osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu, podpisała umowy w sprawie przyznania dofinansowania na podjęcie...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę