Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje, iż podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.:  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (V)...

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje, że rozpoczął realizację IV edycji projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostyńskim (IV)"...

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje, że rozpoczął realizację IV edycji projektu  "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie...

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu informuje, że rozpoczął realizację III edycji projektu  "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę